Anh Trung – Vietduc Complex

Rất cảm ơn anh Trung đã tin tưởng lựa chọn Ngọc Phú, dưới đây là hình ảnh thực tế căn chung cư của anh Trung tại tòa Vietduc Complex